菲律宾人民 Mga Taong Pilipinas

中菲友誼長青 Ang pagkakaibigan ng Pilipinas-China ay tumatagal magpakailanman